Stéblová

V 16. století při stavbě velkého rybníka Oplatil bylo poblíž dnešní Stéblové zatopeno několik vesnic. Rybník zaplavil i pozemky samotné Stéblové. V roce 1549 dali synové Jana z Pernštejna ves Stéblovou znovu vystavět. Uprostřed obce se nachází vodní nádrž, která má charakter přirozené vodní plochy a je využívána k rybářství. V obci je velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů a spolek rybářů, jenž pořádá závody v rybářském sportu. Obec Stéblová je vhodným místem pro klidné "přírodní" bydlení v blízkosti dvou velkých městských center.

KONTAKT
Stéblová 12
533 45 Opatovice nad Labem
Ing. Vladimír Exner, starosta
tel.: 466 981 263
steblova@iol.cz
http://www.steblova.cz