Projekty a akce

Projekty a společné akce za účelem rozvoje regionu probíhají již od samotného vzniku Svazku obcí pod Kunětickou horou. V posledních letech se jedná například o: 

Společná prezentace mikroregionu na cyklomapách - realizace v roce 2022
Záměrem projektu byla společná prezentace mikroregionu na cyklomapách. Do projektu se zapojilo všech 15 obcí svazku a byly pořízeny personalizované cyklomapy v tabuli, příp. reprodukce, stojany či rámy. 

Obnova obecního mobiliáře a vybavení pro veřejné akce – realizace v roce 2019 
Projekt navazoval na akci realizovanou v roce 2018 Obnova obecního mobiliáře a dále se snažil zlepšit úroveň vybavenosti obcí mobiliářem. Zároveň si dal za cíl zkvalitnit vybavení pro veřejné (kulturní, sportovní a další) akce pořádané v členských obcích, aby byl nadále rozvíjen společenský život v mikroregionu. Došlo k pořízení sedacích setů, party stanů, laviček, odpadkových košů, květináčů, posilovacích i herních prvků či stojanů na kola ve všech 15 obcích mikroregionu. 

Obnova obecního mobiliáře – realizace v roce 2018 
Záměrem projektu bylo pořídit nový obecní mobiliář nebo vyměnit mobiliář tam, kde stávající již dosluhoval a nevyhovoval. Pořízené prvky spadají do oblasti volnočasových aktivit, sportovního vyžití, turistické infrastruktury, pohostinství atd. Jednalo se o: venkovní fitness prvky, stojany na kola, infotabule, lavičky, odpadkové koše, stoly, židle a lavice do obecního pohostinství apod. Do projektu se zapojilo všech 15 obcí mikroregionu. 

Veřejné zelené plochy mikroregionu – realizace v roce 2017 
Účelem projektu bylo zajistit péči o veřejnou zeleň, zlepšit vzhled obcí, rozšířit plochy zeleně, a tím přispět k udržitelnému rozvoji mikroregionu. Ve všech 15 obcích proběhla výsadba zeleně – stromů, keřů, záhonů a zelených ploch nebo byla pořízena technika na údržbu zeleně: sekaček, křovinořezů, pil. 

Všechny výše uvedené akce byly podpořeny z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.