Historie vzniku

Svazek obcí pod Kunětickou horou se sídlem v Dřítči byl založen 19. září 2002. Obce tvoří přirozeně spádové území v okolí Kunětické hory v severní části pardubického okresu. Poloha 15 obcí v povodí Labe určuje i převážné využití půdy. Mimo rozsáhlé lesy se pozemky zemědělsky obdělávají a částečně využívají k těžbě štěrkopísku. Písníky v okolí některých obcí přispívají k rekreaci, ale i k zásobování pitnou vodou.

Území Svazku obcí pod Kunětickou horou je tvořeno 15 obcemi:

Borek,
Bukovina nad Labem,
Čeperka,
Dříteč,
Hrobice,
Kunětice,
Libišany,
Němčice,
Podůlšany,
Ráby,
Srch,
Staré Hradiště,
Staré Ždánice,
Stéblová,
Újezd u Sezemic.