Němčice

Němčice se nachází na úpatí Kunětické hory. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. Technickou památkou je betonový obloukový most přes řeku Labe z roku 1934. V současné době se obec rozvíjí a vytváří podmínky pro kvalitní bydlení v bezprostřední blízkosti přírodní lokality Kunětické hory a řeky Labe. Pečuje o veřejná prostranství a drobné architektonické památky. V rámci sportovních aktivit bylo vybudováno tenisové a nohejbalové hřiště, včetně ostatního zázemí. Občané a četní cykloturisté rádi využívají příjemného posezení v místní "Němčické hospůdce".

KONTAKT
Němčice 10
533 52 Staré Hradiště
Jaroslav Štěpánek, starosta
tel.: 737 647 194
nemcice@seznam.cz
www.obecnemcice.cz