Hrobice

První písemná zmínka o obci Hrobice pochází z roku 1371. V nejstarších dobách obec patřila k Opatovickému klášteru. V minulosti byla obec zemědělská s významným průmyslovým podnikem - lihovarem, který byl součástí pardubického velkostatku. Po pozemkové reformě zde bylo v roce 1992 založeno Lihovarnické a zásobovací družstvo zemědělců. V katastru obce jsou významné chráněné krajinné prvky se vzácnou flórou a faunou. Jedná se o přírodní rezervace Baroch, Tůň u Hrobic a Labiště u Němčic. V obci se nachází penzion "Parkur", který poskytuje veškerý odpočinkový a tréninkový servis milovníkům koní.


KONTAKT
Hrobice 28,
533 52 Staré Hradiště
Libor Hrubeš, starosta
tel.: 606 660 207
hrobice@iol.cz
obec-hrobice.cz