Autorský zákon 121/2000 - co vy na to?

10 haléřu z každé prodané kopie tiskoviny (a nejen tiskoviny) by měl odevzdávat každý kdož si touto činností přivydělává. Tedy i informační střediska.
Názory se však různí. Zákon nedefinuje, co přesně je podkladem pro vyúčtování, někdo si vede přesnou evidenci, někdo tuto povinnost prostě ignoruje a nehlásí - potažmo neplatí - nic. Do konce července jsme povinni Autorskému svazu (nechvalně proslulá OSA) nahlásit počet prodaných kopií, a ten potom pošle fakturku. I když nemá s kopírovaným autorem žádnou smlouvu že ho zastupuje. Pokud se autor sám o peníze přihlásí, tak mu je OSA vyplatí. Pokud ne, nechá si je. Chytrá myšlenka.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 9 názorů)


04.12.2001 v 19:42Luděk Šorm, IC Pardubice

Zákon neukládá povinné zastupování, tzn. že bez problémů můžeš svoje autorská díla (fotky) zveřejňovat i na internetu a nebo se s cizím autorem domluvit na použití jeho díla za odměnu.


Prosim vás lidičkové a jak je to s těma fotkama na internetu? Stačí, když vim, že jsem to vyfotil sám nebo mi to musí někdo zaregistrovat?
A v druhej alternativě: můžu se s autorem domluvim sám, nebo se musíme taky tahat přes tydle organizace?
Jestli někdo víte, budu rád za odpověd.
Díky.


20.09.2001 v 00:49Simona Sládková

Trochu z jiné oblasti, ale variace na stejné téma (tedy blbé zákony...). Ve sboru, kde zpívám, jsme jen tak z legrace spočítali, že abychom za koncert zaplatili autorská práva, museli bychom vydat v průměru 4 - 5 tisíc. Na vstupném vybereme tak 2 až 2,5. A to jsme zjistili, že bychom si neměli ani sami množit noty na nácvik skladeb, ale půjčovat si je z nějakého fondu.
Tak už si připadám, jako v tom království z pohádky, kde zakázali zpívat......


19.09.2001 v 10:43Marek

To vymysleli naši volení zástupci. Jaké jsme si zvolili, takové máme.


19.09.2001 v 07:32Ladik z Aše

Tak tenhle(censored) zákon je pěkně na (censored)!
Nic víc!!!
Jak můžou něco tak sprostýho vymyslet?
Normální lidi?
Ne!!!
Pošuci!!!


30.08.2001 v 07:49Dagmar Kremzerová - ostrava

MIC Ostrava postupuje obdobně jako IC v Pardubicích. Navíc pravidelně nás navštěvuje referentka Ochranného svazu autorského, poněvadž pod jednou střechou zjistí pořadatele kulturních a jiných akcí v Ostravě. Věřím proto, že naším postupem jsme autorský zákon neporušili.


29.08.2001 v 19:10Luděk Šorm

Jenom malé doplnění: Kolektivní správce dle §95 a dalších zastupuje ze zákona NOSITELE práv k autorským dílům, tak jak jsou definována v § 2 autorského zákona.
Ochrana podle práva autorského se dle zákona NEVZTAHUJE na případy uvedené v § 3 (např. veřejné listiny,...) a dle mého přesvědčení se nemůže vztahovat ani na to, co není dílem autorským (tzn. na to, co neodpovídá definici dle § 2 zákona č.121/2000 Sb.). Autorská díla zcela principiálně nekopírujeme (nebyli bychom schopni si vyžádat souhlas autora se šířením jeho díla a ani kolektivní správce by nám pravděpodobně nechtěl doložit - dle zákona ani nemusí, že onoho autora zastupuje). V dané situaci platí, že "méně znamená více".
V diskusi přivítám případnou oponenturu... :-)


29.08.2001 v 17:14Martin Prorok

Opravuji se, nejde o Ochranný svaz autorů (OSA) ale o obcanske sdruzeni DILIA - divadelni a literarni agentura, kterazto funguje na stejnych principech, takze je to nemlich stejna finta. Ludkovo reseni nepostrada vtip.


27.08.2001 v 21:23Luděk Šorm

Tento zákon bohužel legalizuje okrádání jedné skupiny zájmovou skupinou druhou. Jsem vydavatelem knihy Dějiny hudby, která se mnohdy kopíruje v rozporu s autorským zákonem (jako vydavatel jsem k tomu nedal svolení, ale byl jsem nucen se tímto faktem vyrovnat). Z tohoto hlediska novela autorského zákona problém neřeší. Pokud ten, kdo na základě autorského zákona vybírá peníze za kopírování, není schopen přesně zúčtovat konkrétní poškození konkrétního vydavatele (autora) v konkrétním copycentru, pak se jedná pouze o skrytou daň ve prospěch nějakých soukromých subjektů (těch, co budou u rozdělování výnosů). Jako provozovatel IC se proto snažím dodržovat striktně ustanovení autorského zákona a autorská díla nekopírujeme. Kopie daňových přiznání, živnostenských listů, účetních dokladů, osobních poznámek či osobní korespondence našich zákazníků pořizujeme na základě jejich přání a s jejich souhlasem jako kopie autorsky nechráněných dokumentů.


Zveřejněno 25.06.2001 v 09:28 hodin