Spokojenější revizor

Jaká by to byla asociace, kdyby neměla svého revizora. Od jejího vzniku je již třetí v pořadí. Máme-li to přiznat, tento se nám zatím drží nejdéle. A také je skutečně důsledný.
Luděk Šorm - čtyřicet let, majitel a provozovatel Internetového centra Pardubic, členem asociace je tři roky. Vstupoval s přesvědčením, že vznik a působení asociace je dobrou věcí. Chápal, že ne vše se i přes veškeré snažení podařilo. O to více, jak sám prohlásil, je nyní po posledním členském fóru spokojenější. Jak prohlásil na květnovém jednání rady, chápe jednání členského fóra v Kroměříži jako přelomové období a věří, že asociace jako organizace cechovního typu bude důsledně hájit zájmy svých členů, budovat svou novou image.

Platnost obrázku vypršela.

Protože také on je velikým fandou do internetu a ví, jaké ten obrovské možnosti nabízí, sám ho ve své firmě velice účinně využívá. Členům naší asociace nabídl trvalou spolupráci a pomoc. Smlouva, kterou radě asociace předložil, je pro nás velmi vstřícná a výhodná. Díky ní má každý člen asociace možnost prezentovat na internetovských stránkách naší asociace své informace bezplatně. Na těchto stránkách pravidelně uveřejňuje náš Zpravodaj a připravuje další informace, které budou členy určitě vítány.
Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World předvedl možnosti, které asociace díky internetu má, zájemcům. A nebylo jich málo. Ve stánku bylo stále plno. Jako člen asociace velmi účinně pomáhá při předávání informací o asociaci mezi subjekty, které o naší asociaci již slyšely a potřebují další pomoc.