Nová Rada A.T.I.C. ČR

Členské fórum Asociace turistických informačních center České republiky, které je nejvyšším orgánem profesního sdružení (cechu) informačních kanceláří, zvolilo na svém zasedání dne 2.10.2003 nové zástupce za Kraj Královéhradecký, Kraj Středočeský a Kraj Vysočina.
Nová Rada nyní pracuje v tomto složení:
Revizorka: Dagmar Kremzerová (Ostrava)
Sekretariát: Luděk Šorm (Ráby)