A.T.I.C. ČR v Ostravě 10.-11.4.2003

Na pozvání dr. Dagmar Kremzerové, ředitelky Městského informačního centra Ostrava, o.p.s., se dubnové jednání Rady Asociace turistických informačních center České republiky uskutečnilo v návaznosti na veletrh Dovolená 2003 v Ostravě.
Na programu Rady profesního sdružení (cechu) turistických informačních center byla řada bodů, z nichž nejdéle byla diskutována podoba a finanční kalkulace výroby nového propagačního materiálu turistických infocenter. Bylo připravováno členské fórum Asociace v Uherském Hradišti (24.-25.4.2003) a zevrubně se Rada také zabývala návrhem na provozování Informačního centra regionů v Praze. V úvahu připadá pouze, pokud bude zajištěno financování nákladů (M.Goetz jménem Jihočeské hospodářské komory vyjádřil zájem podílet se na financování projektu každoročním příspěvkem na provoz ve výši 50.000 Kč) a dostatek průběžně aktualizovaných informací ze všech regionů ČR.
Výtečné zázemí pro jednání připravily Ostravské veletrhy, a.s., kterým patří poděkování i za možnost zúčastnit se konference Cestovní ruch - šance pro rozvoj regionu s podtitulem Destinační managament. Na ní se svými referáty vystoupili i někteří členové A.T.I.C. ČR: ing. Petr Kolčárek z Beskydského informačního centra a ing. Ladislav Hollý, ředitel agentury Beskydy - Valašsko.
Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR
Oceněný tým v oceněném stánku na ostravském veletrhu Dovolená 2003
Regionální veletrh cestovního ruchu Dovolená 2003 představil nabídku z řady turistických regionů České republiky. Stánek, který byl odbornou komisí oceněn, připravila pro Jihomoravský kraj agentura Beskydy - Valašsko, člen Asociace turistických informačních center České republiky. Gratulujeme.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR