Pozvání na seminář

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (mf). Ve dnech 16. - 17. června se uskuteční v Klášterci nad Ohří tradiční seminář k problematice provozu informačních center a dalším oblastem rozvoje cestovního ruchu.
Seminář je určen pracovníkům informačních center, městských a okresních úřadů.
Pravidelně na něm vystupují zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, České centrály cestovního ruchu, A. T. I. C. ČR a dalších organizací zabývajících se cestovním ruchem
Zájemci o tento seminář si mohou napsat o přihlášku na adresu: Podkrušnohorské informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 86, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel./fax: 0398/37 64 31.