Představujeme naše partnery

Asociácia informačných centier Slovenska vznikla v červnu 1994 v v Liptovském Mikuláši, kde má také sídlo. Působí na území celé Slovenské republiky.
Za téměř pětileté období sed podařilo asociaci s podporou Ministerstva hospodářství SR v rámci Programu podpory vytváření turistických informačních kanceláří a zkvalitňování jejich služeb vybudovat jednotný informační systém.
Dalším úspěchem bylo zavedení jednotného telefonického čísla 16 186, prostřednictvím kterého se mohou účastníci cestovního ruchu seznámit s nabídkou ve 24 UTO na Slovensku.
Každoročně AICES vydává propagační materiály, spravuje vlastní internetovské stránky a začíná s vydáváním bulletinu.
V současné době má asociace třicet sedm řádných členů, jednoho mimořádného a jednoho čestného člena.