Slovo redakce

Vážení členové asociace, dnes jste dostali do rukou naše první číslo, které, jak je uvedeno v úvodním příspěvku výkonného prezidenta Jiřího Pavlíka, se nerodilo lehce.
Samozřejmě, že toto není ideální podoba a ani obsah. Prosím vás proto o jakékoli připomínky a náměty a také příspěvky včetně fotografií, pokud je to možné.
Byla bych ráda, kdyby se ve Zpravodaji objevilo i více polemických materiálů, ale v tom smyslu, že by neměl chybět i návrh na řešení.
Příští číslo vyjde v první polovině ledna roku 1999. Uzávěrka pro toto číslo bude 31. 12.. Pokud budeme všichni pilní a přispějeme svým "psaním”, není problém vytisknout osm stran. O jedno však prosím, nepiště o náplni informačního centra.
Ještě jednu věc bych chtěla uvést. Jistě jste zaregistrovali, že u žádného autora se neobjevují akademické tituly. Myslím si, že bez titulů to také půjde.

Naděžda Jahodová