MAS RKH: Výzva Podpora mobility škol Pardubického kraje

Dne 24.6.2024 MAS Region Kunětické hory vyhlásila výzvu Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFĚRA Pardubice a Planeta Hlinsko.
Tato výzva je vyhlášena na základě projektu Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.

Příjem žádostí o příspěvek probíhá průběžně od 24.6.2024 do 16.9.2024, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Podání žádosti na MAS probíhá přes datovou schránku MAS. Žadatel žádost podává na závazném formuláři, který je přílohou č. 1 výzvy.

Znění výzvy včetně jejich příloh naleznete zde.