XXXXII. Prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava Svinčany 2023

se uskuteční 23.–24. září 2023, v sobotu 8.00–17.00, neděle 8.00–15.00.
Přijměte pozvání na tradiční výstavu ve Svinčanech!