Příprava nového územního plánu obce Časy

Obecní úřad v Časech oznamuje, že obec Časy připravuje nový Územní plán v KÚ Časy.
Požadavky a návrhy na změnu územního plánu (např. stavba RD, rozšíření zemědělského areálu, komerční výstavba RD, výstavba výrobní či skladovací haly ap...) nutno uvést do formuláře: Návrh na změnu územního plánu.
Uvedený formulář najdete na web Časy na úřední desce v Ostatních dokumentech, kde si ho lze stáhnout, nebo vyzvednout na OÚ Časy v úředních dnech (každý pátek 19.00 - 20.00 hod.). V uvedeném úředním dni lze na OÚ konzultovat žádost.
Termín podání - odevzdání řádně vyplněných žádostí je 20. 6. 2023 na OÚ Časy.

OÚ Časy