Asociace na MADI

Praha (nj) - Na základě nabídky agentury MADI se mohla naše asociace bezplatně prezentovat na Dni regionů konaného při příležitosti 5. mezinárodního kontraktačního veletrhu cestovního ruchu a hotelnictví, který se konal v Praze na Výstavišti.
Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla se k naší účasti na této akci vrátíme v příštím vydání.