V Rakovníku v novém

Rakovník- V září letošního roku zahájilo turistické informační centrum Rakovník provoz v nových prostorách.
Turistické centrum zajišťuje služby, které vyplývají z jeho poslání.
Nová adresa:
Městské informační centrum, Husovo nám. 14, 269 01 Rakovník, tel.: 0313/512270.

Milena Křikavová